Om oss

Företaget etablerades 1993

Karlsborgs Plåtproduktion AB startades 1993 av vår VD Peter Eklund. Alltsedan dess har företaget utvecklats där fokus har varit konstruktion av kundspecifika produkter genom förädling av plåt och rör. Strax över hälften av vår omsättning genereras av kunder med fokus mot butiksinredning.

Butiksinredningssegmentet är en hörnpelare i verksamheten. De höga krav på flexibilitet, finish och kvalitet som krävs inom detta segment sätter en service och kvalitetsnivå som även präglar övrig produktion. Vi jobbar även med totallösningar där vi kan integrera olika typer av material såsom glas, trä och plast samt integrering av elkomponenter såsom belysning, sensorer och motorservon.

De vanligaste plåtdimensionerna lagerförs för att kunna ge våra kunder snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser. Den huvudsakliga produktionen använder plåt och rör i rostfritt, syrafast, svartplåt, aluzink, galv, och elförzinkad aluminium.

Vi har startat processen med målsättning att bli certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Verksamhetspolicy

KPP är ett företag som är inriktad på legotillverkning av plåt och rör. Vi sätter stort värde i att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. Vårt arbete skall lägga grunden mot en långsiktigt hållbar utveckling.

  • Vi skall noga ta tillvara och utveckla det engagemang, och öka den medvetenhet och de kunskaper som finns inom företaget för att hela tiden ha ständig förbättring som ett ledord i vårt arbete.
  • Skydda vår miljö, aktivt förebygga föroreningar samt att efterfölja lagar och andra krav så att det utgör som lägst mininivå.
  • Vi skall aktivt arbeta med en god avvikelsehantering och minska de fel som kan uppstå i verksamheten.
  • Vi ska genom kvalitet uppfattas som en god leverantör och partner.
  • Vi skall arbeta för väl genomförda uppdrag, så vi alltid har kunden i fokus.
  • Verksamhetssystemet ska styra verksamheten och förebygga fel.